VisKon - vizuální konstruování nejnovější generace

Vaše 3D-CAD/CAM – kompletní řešení pro stavebnictví.
Od plánování k hotovému projektu! WETO a jeho nová verze CAD/CAM programu pro dřevostavby VisKon nabízí rozsáhlé možnosti provedení jak střešních konstrukcí tak nejrůznějších vícevrstvých dřevostaveb a systémů jako hrázděné, rámové stavby a sruby. Základ tohoto programu tkví v nejmodernějším vývojovém prostředí, Microsoft.NET, a v kombinaci s DirectX je jedním z nejmodernějších programů v oblasti dřevostaveb.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOVINEK

Sektor A - krov

Díky přestupu technologie z 32 na 64 bit a integrace nového 3D jádra, došlo u programu VisKon ke zvýšení kompletní úrovně programování anichž by došlo k zanedbání funkcí, komfortu užívání a hlavně důrazu programování na „dřevostavby“. VisKon V10 představuju jistotu užívání do budoucích let, stejně jako výkon, intuitivní ovládání, a to jak ve 2D tak i 3D. Program Viskon představuje profesionální řešení pro každou firmu zaměřenou na stavbu dřevostaveb!

Přístavby a vikýře na základě průvodce

 • Průvodce pro ještě jednodušší a ryhlejší vytvoření přístaveb
 • Při vsazení vikýře do střešní plochy dochází k automatické výměně krokví a kleštin stejně jako k přepočtu sloupků a dřevěných prvků parapetů v reálném čase

Polohy trámů, kleštin a krokví / zdvojení krokví

 • Při vkládání polohy trámování je možnost volby horizontálně nebo do libovolné úrovně
 • Jednoduché a samozřejmé konstruování stavebních dílců jako „šikmé štítové krokve“

Volné konstruování

 • Plánování komplexních konstrukcí na základě vložení libovolných trámů ze dřeva či ocelových nosníků do libovolných úrovní (např. mandalové, zkroucené krovy nebo komplexní libovolné konstrukce)
 • Katalog ocelových nosníků dle DIN 1025 / 1026
 • Konstruování zaoblených dřevěných prvků a obloukových vazníků

Opracování dřeva do detailu

 • Dosažení vysoké úrovně plánovací fáze výroby díky možnosti volby různých tesařských spojů jako jsou např. okrasná zakončení, vrtání, sedla, přeplátování, čepy, rybinové spoje, zapuštění a mnoho dalších.
 • Nejrůznější spojovací prostředky včetně okótování i předání na stroje

Libovolné dřevěné dílce


V programu VisKon® můžete vytvořit jednotlivé dřevěné dílce buď na určité rovině či volně v prostoru. Na tomto základě pak můžete zadat konstrukci do určité oblasti, kde se všechny tyto dílce kříží.
 • Na základě automatického rozpoznání linií půdorysu nebo předloh půdorysu z DXF / DWG dojde k vytvoření komplexního provedení krovu během několika sekund
 • Střešní okna a komíny s automatickou výměnou a napojením
 • Vytvoření přesahů okapů pomocí jen 3 kliků myši
 • Libovolná úprava všech střešních ploch pomocí funkce sjednocení krovů
 • Zrcadlení krovů, stěn, vrtání i jednotlivých stavebních dílců

Prezentace projektů ve 3D pomocí Sketchfab

Ve Viskonu vytvořené projekty je možné zveřejnit jako 3D modely ve Sketchfabu* , čímž je pak možné je ve vyhládavači otevřít a prohlédnout např. na tabletu, smartphonu atd. Ideálně pro cílového klienta.
* k tomu je nutné vytvořit (bezplatné) Sketchfab konto

Sektor B - Stěna

VisKon stěny/rámové konstrukce Vám umožní zhotovení kompletních projektů se stěnami, krovem a trámy v jediném programu. V tomto programu vytvoříte dřevostavby, rámové konstrukce, sloupkové, masivní a srubové stavby s libovolnou skladbou stěn.

Rohové a napojovací systémy

Libovolně definované systémy rohů stejně jako napojení doprovázejí skladbu stěn v reálném pohledu. Mimo jiné je možné vkládání rohových sloupků s libovolně definovaným průřezem i polohou. Další výhodou je automatické nebo individuální dělení stěn stejně jako volba napojovacích systémů.

Kampování

Kampování je možné na mnoho způsobů. Takto mohou být do Vašeho projektu bez problémů integrovány stěny s rozličnou sílou i skladbou. Spáry stejně jako kluzké rámy jsou v rámci kampování zohledněny. Hloupky kampování jsou volně definovatelné. Kulaté stejně jako profilované typy srubovic jsou fotorealisticky zobrazeny.

Automatické okótování

Automatické okótování jednotlivých vrstev stěn je v projektu možné pomocí jediného stisknutí. Dále je možné individuální kótování stejně jako barevné rozlišení sloupků, stěn z fošen a desek

Vkládání nejrůznějších vrstev stěn

Vkládání nejrůznějších skladeb stěn s náhledem ve 3D. Možnost projektování až 10-vrstvých stěn ze sloupků, fošen, desek a bednění.

Rybinový spoj


S programem VisKon® můžete ve Vašem projektu tvořit mnoho různých spojů, proto je možné, např. uvnitř stěny, napojení pomocí rybinového spoje.

Okna, dveře


V programu VisKon rámové konstrukce můžete volně vkládat okna i dveře s pohledem jak ve 2D tak i ve 3D. Automatická výměna sloupků stejně jako zhotovení otvorů je stejně tak možná. Mimo to mohou být nastaveny parametry srubovic.

Výstup na CNC- obráběcí centra


Automatické předání stěn na CNC- stroje je možné na základě paketování stěn do balíčků. Vytvoření masivních stěn (např. z překližky) včetně CNC strojních jednotek a Nesting.

Sektor C - stroj

 • Perfektní předání na CNC obráběcí centra
 • CNC očíslování pozic
 • Popisky ve 3D
 • Kontrola kolizí stavebních dílců
 • Cambium výstup firmy Hundegger

Perfektní předání na tesařská obráběcí centra

Konstrukce krovu, stěny z fošen, hrázděné konstrukce mohou být v programu VisKon® libovolně kombinovány. Vedle kampování, jež je u stěn z fošen automaticky zhotoveno, mohou být ještě dodatečně zhotoveny spoje jako hákový plát, čepy, vrtání, srážení hran a tak dále a poté předány na CNC stroje. CNC spoje jsou automaticky konvertovány do požadovaných strojních jednotek (např. BVN, BVX, BTL atd.). Průchodnost znaků až k souboru pro vytvoření krovu ulehčují standardně nastavené CNC typy opracování (strojní jednotky).

Popisky ve 3D

Libovolné perspektivní zhotovení dřevěného elementu ve 3D pomocí vložení údaje o úhlu pohledu a sklonu. V těchto různých perspektivách může být udáno nejen očíslování a popisky stavebních dílců, ale mohou být provedeny i jednotlivé kroky přepracování. Barevné rozlišení je stejně tak samozřejmé jako automatické rozpoznání stavebního dílce i jeho jména.

Konvertor

Weto konvertor je speciální pro Windows vytvořený program pro konvertování K1/K2 dat (*.bvn), která jsou vytvořena na našem programu pro krovy a rámové konstrukce do pro stroje specifických dat (*.btl) nebo do Hundegger-P10/P8 dat (*.bv). Na základě našeho výstupu na CNC stroje můžete bez problému právě s Weto programem propojit Vaše obráběcí centra. Hlavní pozornost se pak i zde samozřejmě klade na jednoduché ovládání .

Typy strojů pro výstup:

Hundegger, Schmidler, Hüllinghorst, Burmek i Maffel (všechny stroje, jež využívají programy typu Sema – Einzelstab-, Hundegger-, nebo Integra3000)

Přednastavení:

Rozsáhlé přednastavení a optimalizace pro Váš stroj.

Zpráva o stavu:

Přesná dokumentace o výsledku konvertování pro Váš stroj

Předpoklad:

WETO – výstup na obráběcí centra

Nabídka programu VisKon