O srubech všeobecně

Sruby jsou masivní dřevěné domy, které jsou stavěné buď z přírodních kmenů nebo srubovic (které jsou strojově upravené). Stěny těchto domů vznikají systematickým skládáním dřevěných elementů na sebe. Podélné a rohové spoje jsou vyvářeny velmi náročným kampováním jednotlivých kmenů mezi sebou.

Kulatina

Kulaté srubovice jsou industriálně vyrobené kmeny, které nemají podobu přírodně rostlých kmenů, ale jsou strojově přizpůsobeny tak, aby měli po celé délce naprosto stejný průřez. Tímto způsobem se garantuje pravidelné zarování kmenů pro stavbu.

Čtyřhranná fošna

Čtyřhranné fošny jsou strojově vyrobené kmeny, které mají oproti kulatinám všechny čtyři hrany frézované. Z pravidla mají tyto čtyřhrany z horní a spodní strany vyfrézovanou drážku a pero.

Přírodní srub

Přírodní kulatiny, jak už slovo „přírodní" napovídá, jsou opracovány je velmi málo a to jen do určité míry. Většinou jsou pouze zbaveny kůry a pomocí sekyry nebo motorové pily jsou vytvářeny sedla, díky nimž je poté možné kmeny na sebe skládat a garantovat vzduchotěsnost. Během kompletní úpravy těchto kmenů není využíváno žádných strojních úprav.

Tvorba srubů

Profily (frézování) kulatin

Existuje několik typů stavby srubů. Základní rozdíly pak leží především v nejrůznějších jednotlivých vytvoření frézování kmenů. Profily jsou tvořeny buď jako kulatina, nebo to jsou čtyřhrany, které jsou tvořeny z přírodních kmenů nebo srubovic (frézované trámy). Příklady profilů:

Švédský oblouk
Pravoúhlý typ
Profil tvaru D
Profil tvaru D
Stavby srubu

Typy spojení

Při stavbě srubů je rozlišováno především mezi dvěma typy spojů a to mezi podélným spojením a rohovým spojením.

Podélné spojení

V tomto případě jsou trámy na sebe pokládány v podélném směru a upevněny pomocí hřebíků, šroubů nebo navíjecích tyčí. Tím pak vzniká pevné spojení mezi samotnými trámy.

Spoje přírodních kmenů
spoje u čtyřhraných trámů
Rohové spoje

U tohoto typu spojení jsou jednotlivé trámy spojovány přes roh, aby došlo k vyvážení tlaku a ostatních vlivů, které se tvoří silou směrem zvenčí. Zde je nutné opracování trámů, jinak by nebylo možné zaručit vzduchotěstnost.

Dlab pro rohové spojení
Příklady rohových spojení, které je možné vytvořit v programu Viskon

Stavební postupy

Jednovrstvé stavební postupy

U těchto systémů vytvoření srubů je stěna srubu viditelná jak zvenčí tak i zevnitř a k dispozici není žádná izolace. Aby bylo dosáhnuty správné izolační hodnoty, jsou využívány kmeny o síle od 200 do 500 mm.

Čtyřhranný profil: od 200 do 260 mm
Zaoblený profil: od 230 do 290 mm
Přírodní čtyřhranný kmen: od 260 až přes 400 mm
Přírodní kulatina: od až do 500 mm

Vícevrstvé stavební postupy

U vícevrstvých skladeb stěn srubů jsou využívány nejrůznější možnosti provedení. Princip je ale v podstatě vždy stejný. K dosažení lepších izolačních hodnot jsou vytvořeny 2 viditelné vrstvy a mezera, která se tím vytvoření je pak vyplněna izolací. Touto cestou se dosáhne lepší vzduchotěsnosti a tepelné izolace než u jednovrstvých stavebních postupů.

Čtyřhranný profil izolovaný zevnitř: od 90 do 160 mm
Kulatina izolovaná zevnitř: od 125 do 160 mm
Čtyřhranný profil izolovaný zvenčí: od 90 do 160 mm
Kulatina izolovaná zvenčí: od 125 do 160 mm
Čtyřhranný profil – dvojitý blok: od 50 do 135 mm
Kulatina – dvojitý blok: od 170 do 190 mm

Nabídka speciální modul pro dřevostavby