Bezplatný program na konstruování krovů
Vytvořte krov během několika minut!

Novinky Liberta:

 • Nová vizualizace pro střešní okna s rámy a skly
 • Funkčnost střešního průvodce rozšířena o :
 • 3D náhled profilu
 • Nastavení materiálu vaznic
 • Variabilní nastavení přídavku u určitých úprav
 • Výběr střešní krytiny z katalogu střešní krytiny
 • Výběr střešní nástavby přímo z katalogu
 • Možnost okrasného zakončení krokví a vaznic

 • Vícepatrové budovy ve spojení s průvodcem
 • Střešní nástavba s kontralaťováním a bedněním přístřešku
 • Rozšíření modulu zobrazení o "transparentní“
 • 2D náhledy možné s barevnou výplní
 • Rozšíření výkresu profilu o:
 • Kóty a zobrazení střešní nástavby
 • O kótu úhlu zářezu krokve na okapu
 • Zobrazení laťování a vaznic pomocí X pro lepší zobrazení

 • Práce ve 3D
 • Automatická výměna při vkládání komínu a střešních oken
 • Zabudovaný průvodce pro krovy i vikýře
 • Automatický výkres profilu včetně okótování
 • Seznam řeziva kompletního krovu
 • Výkresy půdorysu i bokorysů s možností okótování

Stáhnout bezplatný program Liberta