VisKon V16 novinky

 • Rohový systém vícevrstvých stěn vikýřů je nyní možné zrcadlit. To je důležité především u čelní stěny pultových vikýřů
 • Pro lepší vizualizaci je nyní vytvořena hřebenová taška, stejně jako okap, které se zobrazí při vytvoření střešní nástavby
 • Další metoda výpočtu sklonu krovu je nyní možná pomocí zadání sklonu krovu a výšky hřebenu
 • Dialog pro střešní krytinu je nyní rozšířen o přesné zadání velikosti krytiny a tím k vytvoření seznamu pro přířez střešních tašek
 • Zásuvky:
  • U vedení zásuvek je nyní možné vytvoření uzavřených ploch určitých vrstev stěn, které kolidují s vedením (zde nebude vytvořeno opracování)
  • U prahů a rámů je nyní dodatečně možné vytvoření přeplátování, pakliže jimi prochází samotné vedení
  • Možnost definice názvů zásuvek stejně jako ukládání těchto zásuvek jako standard
  • Dodatečná změna vrstvy, do které má být zásuvka vložena
 • U prahů je nyní individuálně nastavitelný materiál, dimenze a posunutí po straně
 • Plát dveří je možné vytvořit bez rámů, např. pro garážová vrata. Přizpůsoben byl proto i příslušný filtr
 • Rozšíření vodorovného dělení stěn tak, že může dojít k zachování patřičného dělení
 • Manuální oprava průřezů pro dřevěné stavební dílce (kvůli výstupu na: BVX,BTL)
 • Úprava WuP formátu:
  • Možnost volitelného frézování kontur stěn
  • Možnosti volitelného separátního frézování otvorů
  • Linie pro hřebíky u volných ohraničení desek
  • Uzavřené plochy u zásuvek všech procházejících vrstev
  • V dialogu pro stroje jsou nyní stěny nalistovány dle jejich očíslování
 • Sražení s přeplátováním: Zaveden Checkbox "Neohraničené přeplátování"
 • Zavedeno všeobecné nastavení pro hloubku hoblování
 • Umožněn import IFC4
 • Umožněn export IFC4
 • Export 3D PDF souboru: opraveno chybné předání
 • Export 3D PDF souboru rozšířen tak, že nyní je možné spoluexportovat také CNC očíslování
 • Sjednocení dialogu dřevěných stěn při importu z Arconu
 • Možnost vložení výškové kóty také v půdorysu
 • 3D výkresy ploch jsou nyní rozšířeny o seznam přířezů střešní krytiny s příslušným očíslováním
 • Výkres jednotlivého stavebního prvku je nyní rozšířen o údaj příslušného materiálu
 • Výkres stěny
  • Příhradové stojky je nyní možné volitelně okótovat
  • Nyní je možné vložit patřičný název kótovacím čarám a ty poté volitelně zaobrazovat
  • Laťování je nyní okótováno svislou kótovací čárou
 • Prosklené desky jedné skupiny jsou nyní shrnuty do jednoho seznamu ploch
 • U oken a dveří je nyní možnost, zda se na ně má dívat zevnitř nebo zvnějšku
 • Názvy zásuvek jsou nyní poznamenány pod „ostatními poznámkami“ a tím zohledněny ve shrnutí
 • Šáry jsou nyní shrnuty do jedné skupiny pro seznamy ploch
 • Paralelní pomocné čáry ve 3D je nyní možné otáčet i při otevřeném dialogu
 • Zaveden nový mód pro 3D display a sice "barva materiálu". Tím jsou stavební dílce zobrazeny s nastavenou 2D barvou hrany a to je k nastavení v dialogu materiál_změnit_přidat
 • 2D layer u 2D objektů - např. 2D linie u tooltipu
 • Rozšíření u smazání více layerů najednou tak, že je možné pomocí jednoho tlačítka smazání všech nebo žádných layerů
 • Umožněn výběr typu stavebního dílce koncového prkna (štítové prkno) u výběru volné dřevěné konstrukce
 • Upravena část oblasti posunutí části hrany tak, že pakliže je nyní nakliknut koncový bod, je určen směr posunutí pomocí zvolené příslušné hrany (stěny, desky, krov)
 • Nyní jsou separátně nastavitelné typy stavebních dílců ocelových plechů stejně jako zavětrovací výstuhy (konstrukce)
 • Dialog pro měření je nyní rozšířen tak, že délka která byla dosud měřena je ukládána a sčítána s dalšími měřenými délkami, dokud je příslušný dialog otevřen
 • Přidány další modifikace klávesových zkratek pro posunutí stavebních dílců
 • Zaveden katalog pro běžné trapézové a zvlněné plechy. Tyto plechy je možné vkládat pomocí funkce vkládání jednotlivého trámu nebo trámování
 • U vymazání stavebních dílců dochází k dotazu, zda mají být smazány i související strojní jednotky. Např. když dojde ke smazání trámu, kde bylo vrtání.
 • U funkce popisků nyní nejsou automaticky zobrazeny všechny popisky, ale jen ty, které jsou u popisků stavebních dílců aktivovány (pakliže není nic zvoleno, jsou zobrazeny všechny dílce)
 • Přidán průvodce pro mnohoúhelníky
 • Zavedeno tlačítko u správy oken tak, že je možné jedním stisknutím smazání všech neaktivních výkresů
 • Zavedeno dělení/optimalizace viditelného bednění, které je možné pomocí dvojitého kliknutí nebo přímo v příslušném dialogu
 • Rozšířena kontrola dat tak, že nyní dochází k odstranění dvojitých náhledových uzlů, a tím k odstranění problémů, které se nacházely u layerů
 • Kontrola a odstranění neviditelných podvojných linií, aby nedošlo k jejich překládání a tím působí všechny linie jako průběžné
 • Přiřazení vrstvy stěny stavebnímu úseku. Pakliže je jedna vrstva zvolena, dojde k přesunutí kompletní stěny a nedochází ke zobrazení blokujícího hlášení
 • Rozšíření knihovny spojů u trámové botky typu BSD a BSDI firmy Strong Tie

*** Obsah funkcí se může lišit vzhledem k zakoupené licenci. (VisKon sektor A=krov, Sektor B=stěna, Sektor C=stroj)