VisKon 3D CAD/CAM V12 kompletní BALÍK PRO DŘEVOSTAVBY
Programový sektor A (CAD krovy a dřevěné konstrukce) + Programový sektor B (CAD dřev. stěny, rámové, masivní konstrukce, sruby)
Akce je platná do 31.12.2023

  KROV:

 • Rozšířený dialog pro zadání profilu (okrasná zakončení kroví & vaznic, přednastavení materiálu, 3D náhled a další)
 • Možnost ukládání & načítání nastavení určitých profilů
 • Propočet připojení hřebenu u podélných přístaveb
 • Mnohoúhelníkové ovory v krovu (např. pro střešní terasy a balkóny)
 • Funkce pro přepočet střešních ploch na základě mnohoúhelníku krovu (pro seznamy materiálu)
 • Posunutí hrany krovu na základě laťování včetně převzetí dat z profilu
 • Průvodce pro krovy a vikýře + dialog pro římsy
 • Průvodce pro viditelné krovy & přístavby
 • Střešní okno a vikýř s automatickou výměnou
 • Katalog pro střešní krytinu a pro nástavby
 • Libovolné zadání půdorysu a krovu
 • Šikmé štítové krokve
 • Automatické vytvoření krovu díky rozpoznání půdorysu
 • Posunutí hrany krovu & možnost přidat/upravit bod mnohoúhelníku krovu
 • Nárožní/úžlabní krokve & libovolné vložení polohy krokví
 • Upravený průvodce pro krovy (volné modelování půdorysu, správa pro patra, dřev. stěny, okna/dveře)
 • Vytvoření plochých krovů (sklon profilu krovu 0° )
 • Předběžný statický přepočet pro určité stav. dílce (např. pro krokve)
 • Úprava nejrůznějších výškových kód (např. u výšky stěny) přímo ve 3D
 • Úhel sklonu u vaznic přímo v profilu
 • Zachování spojů & manuálních úprav vaznic
 • KONSTRUKCE:

 • Volné základní formy těles pro konstrukce (dřev. nosníky jako dvojitý T profil, rhombus...)
 • Námětky
 • Rozdělení a položení prken viditelného bednění včetně hrubých délek prken
 • Střešní parapet u některých specifických vikýřů
 • Průvodce pro nosné a vazníkové konstrukce
 • Knihovna pro ocelové nosníky & spoje včetně strojních jednotek
 • Volné polohy trámování & volné vkádání dřev. dílců/trámů
 • Zdvojení krokví & vaznic
 • Automatická funkce pro (prosklené) prvky desek
 • Horizonální a vertikální bednění
 • Statický předpřepočet
 • Optimalizování funkce obloukových dřev. dílců
 • STĚNY:

 • Rozšířený průvodce pro okna a dveře s nespočetnými formami a možnostmi
 • Překližky (XLAM, BSP), masivní desky
 • Otvory (okna a dveře i v jednovrstvých stěnách)
 • skladba stěny do 10 vrstev
 • Zaoblené stěny u masivních a dřev. Stěn
 • Srubovice
 • Posunutí hrany vrstvy stěny
 • Vodorovné / svislé dělení stěn
 • Rohové/podélné systémy napojení
 • Vícevrstvá skladba stropu
 • Individuální volba typu definic stěn(3D geometrie) např. bednění z rhombusu, ocelové profily
 • Zachování manuálních úprav výměn u oken & dveří
 • OPRACOVÁNÍ:

 • Spojení stav. dílců & značení hran stav.dílců / značení trámových botek
 • Automatický přepočet spojů u čepů por jejich posunutí/kopírování
 • Prodloužení/zkrácení/rozdělení stav. Dílců
 • Stavebních dílce nosných konstrukcí (stojky, vzpěry, pásky/…)
 • Změna materiálu
 • Sražení nároží/úžlabí
 • Rohové/podélné plátování
 • Gerberův spoj
 • Volné značení
 • Hákový spoj, jednoduché/vícenásobné osedlání
 • Rybinový spoj, čepy, čelní/patní zarážka
 • Drážky, falcování, frézování, zarážky
 • Výřez okapového bednění, hoblování, stavěcí prkno s drážkou
 • Okrasné zakončení zhlaví trámů, zaříznutí na plát
 • Přeplátování, čelní plátování
 • Křížové přeplátování/vrtání
 • Okrasné zakončení trámů, krokví
 • Posunutí, otočení, kopírování, zrcadlení a zrcadlení na úrovni
 • Zarážka na úrovní zrcadlení možná ve 2D a 3D
 • VIZUALIZACE:

 • Nový design (Look and Feel, ikony, otimalizace dialogů atd.
 • Deska terénu
 • Vícevrstvá skladba krovu
 • 3D makra (např. střešní okna)
 • modelování terénu (zobrazení modulu terénu pomocí lámaných ploch)
 • SEZNAMY:

 • Vylepšené seznamy materiálu vzhledem ke komfortu užívání funkcí
 • Uživatelem definované výkresy včetně vícenásobné volby vztažné úrovně
 • Seznamy pro tesaře (řeziva, střešních dílců, krytiny atd.)
 • Vytvoření plánu
 • Automaticky okótovaný výkres profilu a jednotlivého dřev. dílce
 • Řez
 • Náhled stavebního dílce ve 3D
 • Výkres půdorysu/bokorysů, stěn
 • Kótování úhlů u ploch / kótování obvodu
 • 3D kótování ve výkresu perspektivy
 • Manuální kótování / měření (délky a plochy)
 • 2D správa pro layery
 • Rozšíření možností kótování u výkresu stěn
 • VÝSTUPY:

 • Export do Collady
 • Zobrazení 3D modelu v internetovém vyhledávači (SketchFab)
 • Navigace 3D modelu pomocí "Space" myši
 • Import BTL
 • Import PDF s vektorovými daty
 • Rozšíření importu BTL o stavební prvky desek
 • Rozšíření DXF / DWG (importu / exportu)
 • DODATEČNĚ - možnost dokoupení program. sektoru C) pro výstup na CNC stroje!